Informace pro těhotné ženy

Autor: Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, Vedoucí perinatologického centra, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava

Publikováno na FB autora dne 14.3.2020 (https://www.facebook.com/ondrej.simetka)

 

 

Vážené a milé těhotné ženy a rodičky,
smyslem tohoto příspěvku je podat Vám a vašim rodinným příslušníkům, informace o "COVID-19 a těhotenství", přičemž v žádném případě nechci tímto situaci kolem COVID-19 nijak bagatelizovat. Panika může ale napáchat mnoho škody.

 

Epidemiologická situace
• Epidemiologická situace se rychle mění a přesnější informace získáte z jiných zdrojů – např. ze stránek Ministerstva zdravotnictví
• Přes obrovské počty nakažených pacientů ve světě, bylo popsáno jen několik málo desítek těhotných žen s nemocí COVID-19
• Nebylo zaznamenáno žádné úmrtí matky, plodu ani novorozence po porodu v souvislosti s COVID-19
• Zdravé ženy (mezi které patří většina těhotných v ČR) nejsou k nákaze virem náchylnější než běžná populace
• Zvýšené opatrnosti je nutno dbát u žen s dalšími chorobami (výrazně oslabená imunita, rakovinné onemocnění, chronické postižení plic apod.)
• Je vhodné mít na paměti, že pravděpodobně existují jedinci bez příznaků, kteří mohou virus přenášet

Přenos viru
• Virus se šíří z člověka na člověka přes dýchací cesty kapénkami, přes kontaminované povrchy a přes spojivky dotykem kontaminovaných rukou
• Virus byl nalezen ve stolici a v poševním sekretu, tato cesta přenosu viru na plod v průběhu porodu nebyla ale prokázána
• Podle dosavadních údajů se virus velmi pravděpodobně nepřenáší z matky na plod v děloze (dokumentovány byly jen 1-2 případy), nákaza novorozence je ale možná po porodu v důsledku blízkého kontaktu novorozence s matkou

Vliv na těhotnou ženu a rodičku
• Průběh onemocnění u těhotných bývá velmi lehký a většinou připomíná běžné nachlazení. Dalšími symptomy mohou být kašel, dušnost a horečka
• Nejtěžší příznaky, jako jsou zánět plic a hypoxie (nedostatek kyslíku), se vyskytují hlavně u rizikové populace - starší lidé, lidé s postižením imunity a s chronickými nemocemi jako jsou cukrovka, rakovinné onemocnění a chronické postižení plic
• Zatím byl popsán pouze jeden případ těžkého onemocnění rodičky (v Číně) ve 30. týdnu těhotenství, který vyžadoval mechanickou ventilaci plic, po porodu se pacientka uzdravila

Vliv na časné těhotenské komplikace
• T.č. nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku potratu v časném stádiu těhotenství
• Nejsou žádné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad v důsledku styku s virem
• Je nicméně nutno říci, že virová onemocnění obecně rizika těchto komplikací zvyšují, je tedy na místě chránit se stejně jako před jiným virovým, např. chřipkovým onemocněním
• Zkušenosti s viry MERS a SARS (které jsou příbuzné s koronavirem) neprokázaly souvislosti s vyšším rizikem prvo- a druhotrimestrálního potratu

Péče o rodičku a novorozence při a po porodu
• Péče u porodu ani způsob porodu se nijak zásadně neliší
• Nedoporučuje se izolovat novorozence a rodičku po porodu. Doporučení z Číny z úvodní fáze současné epidemie bylo opačné a byla doporučena izolace novorozence po dobu 14 dnů. V individuálních případech musí být zváženy rizika a důsledky takového postupu – separace, vliv na kojení apod.
• Při testování vzorků mateřského mléka (v Číně u 6 případů) nebyla potvrzena přítomnost viru v mateřském mléce
• Největším rizikem u kojení tak je blízkost novorozence a matky a možná nákaza kapénkami
• Výhody kojení převažují rizika spojená s izolací novorozence
• Při péči o dítě a kojení je vhodné dodržovat tyto zásady: o Hygiena rukou před dotýkáním se dítěte
o Nosit masku
o V případě odsávání mateřského mléka požádat zdravou osobu o pomoc s podáním odstříkaného mléka novorozenci

Jaká jsou tedy hlavní rizika a výzvy spojené s COVID-19 na porodnických pracovištích?
• Největší výzvou je kontrola přenosu choroby z osoby na osobu a zabránění rozvoje infekce mezi zdravotníky a její následné rozšíření!!!
• Rozšíření nemoci mezi zdravotníky a následná opatření (nemocní zůstanou doma a osoby v kontaktu s nimi zůstanou v karanténě) by vedlo k problémům s personálním zajištěním chodu porodnic a neonatologických oddělení
• Nejedná se o strašení, ukázkou budiž situace v porodnici ve Frýdku-Místku, která byla z karanténních důvodů na 14 dnů zavřena
• Respektujte, prosím, preventivní opatření nařízená jednotlivými nemocnicemi !!!

Obecné doporučení těhotným ženám, které měly kontakt s COVID-19 anebo mají příznaky onemocnění COVID-19
• Platí obecná pravidla jako pro ostatní osoby – viz informace na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
• Pacientky by měly kontaktovat 112, kde jim budou podány další informace
• Pacientky by neměly automaticky a bez ohlášení chodit přímo do zdravotnického zařízení, ke svému praktickému lékaři nebo registrujícímu gynekologovi
• Při nutnosti návštěvy porodnice v době, kdy je rodička v karanténě (porod, nezbytná kontrola v poradně apod.), doporučujeme:
o kontaktovat linku 112 a porodnici telefonicky
o dopravit se do porodnice pokud možno vlastním dopravním prostředkem
o dostavit se pokud možno s jakoukoliv vlastní maskou
o po příjezdu do areálu nemocnice opět kontaktovat porodnici, aby se o rodičku personál mohl postarat hned od vstupu do porodnice a byl omezen volný pohyb mezi ostatními rodičkami, jinými pacienty a zdravotníky

S přáním všeho dobrého, Ondřej Šimetka

 

(Informace platné k 14.3.2020)