Roušky

Studie potvrzující účinnost i ,,domácky" vyrobených roušek

Studie uvádí závěr, že na improvizovanou roušku by se mělo pohlížet jako na možnou alternativu, pokud není k dispozici dodávka komerčních roušek. Účinnost se liší na základě použitého materiálu. Nejúčinnějším materiálem (85,95%) vycházel sáček do vysavače).